Organizator Merytoryczny Konferencji

                       

Polskie Towarzystwo Kardio-
Torakochirurgów

 

tel. 22 43 12 466
e-mail: kontakt@ptkt.pl

 

Organizator Logistyczny

     

Convention + 
Al. Wilanowska 287 lok. 9
02-730 Warszawa

Kontakt dla uczestników:
Anita Bala
anita.bala@conventionplus.pl

Kontakt dla Wystawców/Sponsorów:
Magdalena Kędzierska
magdalena.kedzierska@conventionplus.pl